Biedri

Andris Vītols
Biedrības valdes priekšsēdētājs

Renārs Danelsons
Biedrības valdes loceklis

Kristīne Drēviņa
Biedrības valdes loceklis

Jorens Aizsils
Esmeralda Balode-Buraka
Māris Brizgo
Juris Gromovs
Ruta Konstante
Artūrs Kučs
Žaneta Mikosa
Jolanta Miķelsone
Einārs Punkstiņš
Egita Šķibele

Oksana Zikuna
Agnis Sauka
Anita Zikmane
Jānis Neimanis