Jolanta Miķelsone
LL.M. (Copenh.BS)

Eiropas Komisija, Reģionālās un pilsētvides attīstības ģenerāldirektorāts, programmu un projektu vadība