Einārs Punkstiņš
LL.M. (Copenh.BS)

Eiropas Parlaments, Likumdošanas koordinācijas nodaļa