Anita Zikmane
2002. gadā ieguvusi maģistra grādu Eiropas Savienības tiesībās (Copenhagen Business School sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu). No 1997. gada līdz 2004.gadam un no 2008.gada līdz 2010.gadam strādāja Tieslietu ministrijā ar tiesu sistēmumu un civiltiesību jomu saistītiem jautājumiem, no 2004.gada līdz 2008.gadam un no 2010.gada līdz 2013.gadam strādāja Eiropas Savienības Tiesā, kopš 2013.gada strādā LR Augstākajā tiesā ar Eiropas Savienības un cilvēktiesību jautājumiem.