Andris Vītols
LL.M. (Copenh.BS)

2002. gadā ieguvis maģistra grādu Eiropas Savienības tiesībās (Copenhagen Business School sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu). Kopš 1998. gada strādā publiskajā pārvaldē ar Eiropas Savienības tiesību jautājumiem, no 2007. – Eiropas Parlamentā. Latvijas Pievienošanās līguma Eiropas Savienībai izstrādes darba grupas loceklis. Vairāku Eiropas Savienības tiesību jautājumiem veltītu publikāciju autors.