Juris Gromovs
Mg.iur. (LU)

LU Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas Savienības lietu maģistru profesionālo studiju lektors.

Odysseus Akadēmiskā tīkla juridiskajām studijām imigrācijas un patvēruma jomā loceklis.