Žaneta Mikosa
LL.M. (Copenh.BS)

PhD cand. Kopenhāgenas Universitāte un Rīgas Juridiskā augstskola. Lektore ES un starptautiskās vides tiesības (KU, RRSL).

Rīgas Juridiskās Augstskolas un Kopenhāgenas Universitātes doktorante un lektore. Bijusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre un juridiskā padomniece. 2005 – 2007 ES Komisijas Vides Ģenerāldirektorāta eksperts juridiskos jautājumos, galvenokārt strādājot ar regulējumu par tiesu pieejamību vides jautājumos.

Galvenās publikācijas:
• I.Cepane, Z.Matijesku “Latvijas normatīvo aktu atbilstība Orhusas konvencijai” Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2002. 57(4/5) 42-49 lpp.
• Līdzautore “Pievienošanās Eiropas Savienībai līguma komentāri” (līdzautore). TNA, Rīga, 2003.
• Ž.Mikosa „Ģenētiski modificēto organismu aprites normatīvais regulējums un aprites ierobežošanas iespējas Latvijā un Eiropas savienībā.” Rakstu krājums „Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas” Zvaigzne, 2012.
• Ž.Mikosa “Orhusas Konvencijas un būvniecības regulējums – līdzdalība būvniecības procesā.” Politika.lv. publicēts: 26 April 2013.