esta lielais_gerb_lram-word-0028lv0029 ng kas lrtm


2010. gada 16. aprīlis
Lisabonas līgums – skats nākotnē (fotogalerija)

Ārlietu ministrijas Preses centra telpās
Rīgā, Valdemāra ielā 3


Darba valodas – latviešu un angļu (ar tulkojumu)

2009. gada 1.decembrī spēkā stājās Līgums par Eiropas Savienības darbību (Lisabonas līgums). Lisabonas līgums aizstāj līdzšinējos ES pamatlīgumus, likvidējot Eiropas Savienības pīlāru struktūru. Tas vienlaikus palielina Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamenta lomu, izveido Eiropas Ārējās darbības dienestu.

Tā kā par Lisabonas līguma normu interpretāciju ES institūciju un dalībvalstu administrāciju starpā nav pilnībā vienotas izpratnes, konference palīdzēja raisīt diskusiju tiesību nozares profesionāļu vidū par Lisabonas līguma ietekmi uz Latvijas un Eiropas tiesību sistēmu.

Konference tika adresēta gan valsts pārvaldes iestāžu, gan praktizējošiem juristiem, žurnālistiem un ES jautājumu ekspertiem.


2005. gada novembris
Eiropas Savienības tiesību terminoloģija: problēmas un risinājumi (fotogalerija)