Koference “Lisabonas līgums – skats nākotnē”

2010. gada 16.aprīlī
Ārlietu ministrijas Preses centra telpās
Rīgā, Valdemāra ielā 3

Audio ieraksts

Atklāšanas plenārs


  Sesija 1
  Vispārējās ES konstitucionālās izmaiņas, kuras ievieš Lisabonas līgums un to ietekme uz dalībvalstīm, moderatore K.Krūma, Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnese

   Sesija 2
   Eiropas Parlamenta un nacionālo parlamentu lomas palielināšanās, ko nodrošina Lisabonas līgums un praktiskās sekas Latvijai, moderators Dr. Daunis Auers, Politikas zinātnes nodaļa, Latvijas Universitāte

    Sesija 3
    Pamattiesību aizsardzība Eiropas Savienībā, kuru nodrošina Lisabonas līgums, moderators Aleksejs Dimitrovs, pamattiesību konsultants, tieslietas un iekšlietas, Zaļie/EBA, Eiropas Parlaments

     Sesija 4
     ES "pīlāru" sistēmas izmaiņas un to praktiskā ieviešana, moderatore K. Drēviņa, Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā; Noslēguma diskusija