Paul Craig QC FBA vieslekcija Latvijas tiesību institūtā

šā gada 8.jūnijā (piektdien) plkst. 10:00 Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, Rīgā, Merķeļa ielā 13, rīko pasaules vadošā Eiropas Savienības tiesību akadēmiķa, Eiropas Savienības tiesību „Bībeles” līdzautora, Oksfordas Universitātes profesora Paul Craig QC FBA vieslekciju „The EU and EU law: Institutional and Substantive Challenges” Uzzināt vairāk >>


Eiropas Savienības tiesību asociācija (ESTA)

Eiropas Savienības tiesību asociācija dibināta jau 2002. gada 26. oktobrī un ir pirmā un pašlaik vienīgā juristu apvienība, kuras biedrus vieno interese par Eiropas Savienības tiesību jautājumiem.

Asociācijas svarīgākie mērķi ir pētīt un analizēt Eiropas Savienības tiesības un ar tām saistītās tiesību sistēmas, kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju informēšanu par Eiropas Savienības tiesībām.

Līdz šim pamanāmākās biedrības aktivitātes bija apjomīgā pētījuma "Pievienošanās Eiropas Savienībai Līgums (izvilkums) un komentāri" (ISBN 9984671534) sagatavošana un izdošana sadarbībā ar Tiesu namu aģentūru (2003. gada janvāris), kā arī konferences par latviešu juridisko valodu organizēšana sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu (2005. gada novembris).

Lai to panāktu, nepieciešams darboties ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Tādēļ kopš 2004. gada pārstāvam Latviju Starptautiskajā Eiropas tiesību apvienībā (Fédération Internationale de Droit Européen (FIDE)). Biedrības pārstāvji ir piedalījušies visos šīs apvienības organizētajos pasākumos.

FIDE konferences notiek reizi divos gados: 2018. gadā konference notiks Lisabonā, Portugālē. Plašāka informācija: www.fide-europe.eu.

Eiropas Savienības Tiesību Asociācija
Ķekavas pag., Jaunsils, "Flautas"
PVN reg. nr. 40008071783
Banka DnB Nord,
IBAN LV53RIKO0002013016871